Pembrokeshire Coastal Lives

Pembrokeshire Coastal Lives

Mae llwybr arfordir Sir Benfro yn teithio trwy leoliadau mwyaf godidog y byd. Pa fath o fywyd sydd i’w gael yn y baradwys Gymreig yma? Trwy gydol haf poeth 2013, bu’r gyfres bedair rhan yma’n dilyn deuddeg stori ac yn cyflwyno cymeriadau arbennig. Gwelir teulu James o Dyddewi yn paratoi ar gyfer priodas eu merch ar y fferm; a’r guru ailgylchu Buzz Knapp-Fisher yn paratoi ei ‘Gaffi Tylwyth Teg’ yn barod ar gyfer cerddwyr y llwybr. Llwydda Julia Horton-Powdrill, chwilotwr y llwybr, i ddenu ymwelwyr i’w Gwyl Fwyd Hollol Wyllt, tra bod y chwedlonol ‘Auntie’ Vi Weston yn dathlu ei phenblwydd yn 92 yn ei chaffi yn Bosherston. Fe welwn Buzz Knapp-Fisher yn creu ei eco ‘Dy bach gyda golygfa’, ac fe gynydda’r gystadleuaeth frwd rhwng raswyr colomennod Aberdaugleddau wrth iddyn nhw anfon eu hadar ifanc i’w ras gyntaf o’r flwyddyn.

Boom Cymru
Boom Cymru Working with BBC Two Wales

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV