Parti ‘Dolig Maggi Noggi

Parti ‘Dolig Maggi Noggi

Cyfle i ddathlu’r Nadolig yng nghwmni Maggi Noggi a’i gwesteion yn ei chartref ar y fferm yn Sir Fôn.

Fe fydd Maggi yn cynnal parti llawn hwyl a drama, danteithion ac anrhegion. Bydd gwestai arbennig, gan gynnwys Elin Fflur, Ifan Jones Evans, Alun Williams, Gruffudd Owen a chriw o Ferched y Wawr.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV