Only Boys Aloud! The Academy

Only Boys Aloud! The Academy

Yn dilyn llwyddiant ysgubol prosiect Only Boys Aloud! Lle cafodd 10 o gorau bechgyn eu sefydlu ar draws Cymoedd De Cymru, mae’r gyfres hon yn dilyn yr her fawr nesaf i Tim Rhys-Evans. Heb fodloni ar greu côr o 200 o fechgyn ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nglyn Ebwy, mae Tim bellach wedi penderfynu sefydlu Academi gorawl i helpu hyfforddi’r 32 o gantorion gorau i gyflawni eu llawn botensial. Trwy hyfforddiant dwys, ‘boot camps’ a dosbarthiadau meistr proffil-uchel, mae’r bechgyn yn dechrau magu hyder, ac mae’r hyn y mae nhw’n ei gyflawni yn anhygoel.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c