Morfydd

Morfydd

Ffilm bwerus ac emosiynol sy’n  seiliedig ar hanes trasig y gantores, y pianydd a’r gyfansoddwraig  dalentog o Drefforest Morfydd Owen. Ar ôl symud i Lundain i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol fe wnaeth y ferch brydferth, fywiog yma fwynhau cwmni D H Lawrence, Ezra Pound ac enwogion bohemaidd eraill y cyfnod. Yn 1917 priododd Ernest Jones, seicdreiddiwr a ffrind i Freud. Ond ychydig dros ddeunaw mis ar ôl hynny  bu farw  Morfydd yn 26 oed yn dilyn llawdriniaeth ar fwrdd y gegin yng nghartref ei thad yng nghyfraith yn Mwmbwls.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV