Hafod Haul

Hafod Haul

Mae Hafod Haul yn gyfres o’r byd go iawn i blant meithrin 4-6 oed. Anifeiliaid fferm yw’r rhan fwyaf o’r cymeriadau yn y gyfres swynol hon, a’r prif gymeriad yw Jaff y ci. Bydd Heti’r ffarmwraig yn rhoi ei phig i mewn o bryd i’w gilydd wrth i’r anifeiliaid rannu eu bywydau bob dydd a phrofiadau ar ac oddi ar y fferm gyda ni. Mae naws ddiniwed a doniol wedi ei osod gan actorion sy’n lleisio’r anifeiliaid a llais y storïwr. Mae’r fferm ei hun yn bictiwr o harddwch ac yn gyfarwydd i blant o gefndiroedd gwledig ac yn helpu plant sy’n byw mewn dinasoedd i werthfawrogi cefn gwlad.

Boom Plant
Boom Cymru working with s4c

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV