Cariad @ Iaith 2015

Cariad @ Iaith 2015

Fe agorodd drysau dosbarth Cariad @ Iaith unwaith eto fis Mehefin 2015 gyda Nia Parry ac Wynne Evans yn cyflwyno, ac Ioan Talfryn yn tiwtora. Yr wyth seleb dewr a wnaeth fentro dysgu Cymraeg eleni yw seren y West End Caroline Sheen, yr actor amryddawn Steve Speirs, comedïwr a chyflwynydd Chris Corcoran, yr actores Nicola Reynolds, athletwr Olympaidd Jamie Baulch, cyflwynydd CBeebies Rebecca Keatley, chwaraewr rygbi rhyngwladol Tom Shanklin, a’n hoff ddyn tywydd Cymru, Derek Brockway.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c