Enwebwyd Prosiect Pum Mil am y rhaglen adloniant orau, Enid a Lucy yn y categori Drama ac am yr ail flwyddyn yn olynol mae Bry (Blwyddyn Bry) a Prosiect Z wedi derbyn enwebiadau yn y categoriau Ffurf Fer a Rhaglen Blant.
Llongyfarchiadau i bawb a weithiodd ar y cynhyrchiadau.

Mae rhestr gyflawn o enwebiadau ar gael ar wefan yr Wŷl http://www.celticmediafestival.co.uk/nominees?fbclid=IwAR2Zyxp_dMgxa9ibEz5X-jHM0ZqNv2OZTKTqIaugdYJztFaKWNihggD9j0o a chynhelir y digwyddiad yn Quimper yn Llydaw rhwng 2 – 4 o Fehefin 2020.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV