Enwebwyd Priodas Pum Mil am y rhaglen ffeithiol orau, a Prosiect Z yng nghategori rhaglenni Plant.

Llongyfarchiadau i bawb a weithiodd ar y cynhyrchiadau.

Mae rhestr gyflawn o enwebiadau ar gael ar wefan yr RTS https://rts.org.uk/article/ac-enwebiadau-2020-yw a chynhelir y digwyddiad yng Nghaerdydd ar y 27ain o Chwefror.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV