Mae Ludus yn awr ar gael ar i-player.

Yn y rhaglen hon, mae’r chwaraewyr yn teithio rhwng gwahanol lefelau ‘Ludus’ yn llong-ofod yr Herculean, sydd â llais cyfrifiadur i’w harwain. Pan fyddant wedi cwblhau’r chwe lefel, ac wedi achub, neu golli, eu ffrindiau a’u teuluoedd, mae nhw’n wynebu ‘Y Gem Derfynol’ i ennill tocyn adref. Heb y tocyn yma, byddant yn sownd yng ngwagle’r gofod gyda Ludus am byth!

Gwyliwch yma.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV