Brychan Llyr sydd yn edrych nôl ar ddigwyddiadau’r Ŵyl Wanwyn yn Llanelwedd.  Mae’r Ŵyl yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd tymor y gwanwyn, sydd yn dathlu gwaith y tyddynwyr a’r garddwyr.  Mae Meinir Howells yng nghanol bwrlwm rhai o’r prif cystadleuthau stoc, gyda’r garddwraig Eirlys Rhiannon yn edrych am ysbrydoliaeth a syniadau am sut i fyw yn fwy gwyrdd.