Y FETS – Cyfres 1 a 2

Y FETS – Cyfres 1 a 2

Dros gyfnod o wyth wythnos, bu’r camerâu yn dilyn bywyd bob dydd fets a chleifion Ystwyth Vets. Drwy gydol y gyfres, ry’n ni’n cwrdd ag amrywiaeth o anifeiliaid anwes traddodiadol ac anifeiliaid fferm yn ogystal ag ambell anifail ecsotig ac annisgwyl, gan ddod i adnabod y staff a’r cymeriadau sy’n gweithio ac yn ymweld â’r practis.

Boom Cymru
Boom Cymru working with s4c