Mae Sbarc yn gyfres wyddonol sydd yn ateb pob math o gwestiynau sydd gan blant oedran darged Awr Fawr Cyw (6 – 8 mlwydd oed).  Mae pob pennod yn canolbwyntio ar un thema.   Sbarc, y gwyddonydd, (Tudur Phillips) sy’n gosod y thema ac yn ymdrechu i ddod o hyd i’r atebion am y byd o’n cwmpas, anifeiliaid, y corff a byd natur.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV