Mae Boom Cymru wedi ymuno â Creative Skillset i gynnig swyddi dan hyfforddiant i ddysgu sgiliau archifo cyfryngau yn dechrau ym mis Mai.

Bydd hyfforddeion yn derbyn hyfforddiant a gwaith arbenigol o fewn y diwydiant am hyd at 24 wythnos.

Ar agor nawr ar gyfer ceisiadau.

Am fanylion ar sut i wneud cais am Hyfforddiant Archif Cyfryngau (dyddiad cau Mawrth 23), ewch i wefan Creative Skillset Cymru yma.

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV