Boom Cymru

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol sy’n darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel.

Creating content for S4C, BBC and ITV Wales, Boom Cymru’s divisions include Fflic, Alfresco, Apollo and Boom Kids; established and experienced brands that deliver children’s, drama, entertainment, factual, factual entertainment, lifestyle and live events. Harlequin Talent Agency represents a number of high profile musical artists, including the highly acclaimed bass-baritone, Bryn Terfel.

Newyddion / News

Twitter

  • 3 Lle @ifanevans starts in his farm Rhosyrhiw, taking in @Bontfc and @s4csioe @S4C Friday 20.25
  • 3 Lle @ifanevans yn cychwyn o'i fferm Rhosyrhiw yn symud ymlaen i Glwb @Bontfc ac yna @s4csioe @S4C Gwener 20.25
  • 3 Lle @ifanevans yn cychwyn o'i fferm Rhosyrhiw yn symud ymlaen i Glwb Pêl-droed Bontrhydfendigaid ac yna'r Sioe Fr…
  • Taith 3 Lle @georgiaruth yn ymweld ag Aberystwyth, Goleg Newnham yng Nghaergrawnt a Pen Llyn yn Ngogledd Cymru |…