Boom Cymru

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol sy’n darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel.

Creating content for S4C, BBC and ITV Wales, Boom Cymru’s divisions include Fflic, Alfresco, Apollo and Boom Kids; established and experienced brands that deliver children’s, drama, entertainment, factual, factual entertainment, lifestyle and live events. Harlequin Talent Agency represents a number of high profile musical artists, including the highly acclaimed bass-baritone, Bryn Terfel.

Newyddion / News

Twitter

  • Presenter @SeanFletcherTV takes us to Widford Lodge, Tor Bay in the Gower and the Good Morning Britain studio | S4…
  • Mae @SeanFletcherTV yn ein tywys i’r ysgol Widford Lodge, Bae Tor yn Mhenrhyn Gwyr a stiwdio Good Morning Britain…
  • AM @_Adam_Price ’s journey takes us to his hometown of Ammanford, the Houses and Parliament and Harvard University…
  • Mae taith AC @_Adam_Price yn cynnwys bro ei febyd Rhydaman, San Steffan a Phrifysgol Harvard | @S4C Gwener 20:25
  • Saving the Coal Exchange BBC 1 Wales Monday | Dydd Llun 22.40 @BBCWales @CoalExchangeCdf
  • Saving the Coal Exchange @BBCWales Monday 22.40 The battle to bring the @CoalExchangeCdf back to life in time for t…