Boom Cymru Best Place to work in TV

Mae BOOM yn un o gwmnïau aml genre mwyaf Cymru

Awr o gynnwys bob blwyddyn

Staff yng Nghymru

NEWYDDION BOOM!

2 days ago

Boom Cymru
Nos Lun ar S4C, mae Scott Quinnell yn ymarfer ei Gymraeg ac yn joio'r un pryd! Tro hyn, mae e'n ymweld â Fforest Zip World, yn tiwbio afon ac yn rhoi cynnig ar gerfio iâ 🥶Join Scott as he has fun river tubing, making an ice sculpture and visits Zip World Forest. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Boom Cymru
Nos Sul ar S4C am 20:00, mae #prosiectpummil yn cyrraedd pen ei daith am y gyfres hon ym Mangor. A fydd Emma Walford, Trystan Ellis-Morris a Gwyn Eiddior a'r tîm yn gallu dod â phopeth at ei gilydd mewn pryd? How will the final project of this series come together for the team? ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 days ago

Boom Cymru
Cyfres newydd o Nos Da Cyw ar S4C fore Llun am 07:45 gyda straeon Nadoligaidd i'r plant lleiaf. Casi Wyn sy'n darllen stori am ddraenog bach direidus sy’n gwrthod cysgu 😊A magical bedtime story read by Casi Wyn about a mischievous hedgehog that refuses to go to sleep. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Nos Lun ar @S4C, ymunwch â @ScottQuinnell wrth iddo droi ei law at arlunio byw, cartio a chael gwers arwyddo Makaton 😊
Join Scott on his latest quest to learn new skills and practice his Welsh.

Nos Sul am 20:00 ar @S4C, ymunwch â thîm #ProsiectPumMil yn Llanybydder, lle mae angen help llaw ar yr ysgol gynradd leol. Pa mor bell eith y gyllideb y tro hwn, tybed?
This week, the team helps the local primary school, making the budget stretch as far as it can ...

Cer i wylio @s4c heno am 8.25yn i weld Rhys yn dysgu @ScottQuinnell am drymio... Mae wir yn doniol.
//
Go and check out Rhys teaching Scott Quinnell some drumming on #CaisQuinnell tonight at 8.25pm. It's very funny.

#yagym #tarian #taiko

Load More

Yn gweithio gyda

Boom Cymru working with channel 4
UKTV