Careers

boom-plant

Ymchwilydd Rhaglenni Plant

Gwahoddir ceisiadau am Ymchwilydd Rhaglenni Plant i Boom Plant.

Lleoliad

GloWorks, Heol Porth Teigr. Bae Caerdydd. CF10 4GA

Disgrifiad

Mae Boom Plant yn un o gynhyrchwyr rhaglenni plant mwyaf Prydain ers 2009.  Mae’r adran yn darparu cynnwys i Cyw a Stwnsh ar S4C – ar ffurf dolenni, rhaglenni amrywiol a chynnwys digidol.

Rydym yn edrych am unigolyn sy’n frwdfrydig i ymuno â’n tîm. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn greadigol, yn llawn syniadau gyda sgiliau cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Bydd disgwyl i’r Ymchwilydd fedru gweithio fel aelod o dîm ond hefyd yn annibynnol. Mae trwydded yrru llawn yn hanfodol i’r swydd.

Dyddiad Cau – 12fed o Chwefror 2018 – ymgeisiwch drwy yrru CV a llythyr atodol at hr@boomcymru.co.uk

Cyflog – Yn ddibynnol ar brofiad

Mae Boom Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.