Careers

boom-plant

Ymchwilydd Rhaglenni Plant

Gwahoddir ceisiadau am Ymchwilydd Rhaglenni Plant i weithio yn ‘Boom Plant’.

Lleoliad

218 Heol Penarth, Caerdydd. CF11 8NN

Disgrifiad

Mae Boom Plant yn un o gynhyrchwyr rhaglenni plant mwyaf Prydain. Ers 2009, mae’r adran yn darparu cynnwys i wasanaethau cynulleidfa  Cyw a Stwnsh ar S4C – ar ffurf rhaglenni amrywiol, cynnwys digidol, llyfrau, cds a dvds.

Gofynnir i’r ymchwilydd feddu ar sgiliau trefnu ac amserlennu da.

Bydd angen i’r ymgeisydd gael sgiliau cyfathrebu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, llafar ac ysgrifenedig

Bydd yr ymchwilydd yn gweithio fel aelod o dîm ond hefyd mae gofyn i’r ymchwilydd fedru gweithio yn annibynnol heb ormod o oruchwyliaeth.

Brwdfrydedd i weithio nid yn unig yn y cyfryngau Cymraeg ond ym maes plant yn benodol.

Mae trwydded yrru llawn yn hanfodol i’r swydd.

A wnewch chi ymgeisio drwy yrru CV a llythyr atodol at yr adran Adnoddau Dynol drwy ebost: hr@boomcymru.co.uk

Dyddiad ac amser cau: 12 o’r gloch canol dydd, 17/11/17

Mae Boom Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.