Careers

boom-logo

Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg

Gwahoddir ceisiadau am Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg i weithio yn ‘Boom Cymru’.

Cyflogwr: Boom Cymru
Cyflog: Dibynnol ar brofiad
Dyddiad Cau: 25.01.18
Lleoliad: Caerdydd
Enw Cyswllt: Louise Harry
Ffôn: 029 2245 0000
E-bost@: hr@boomcymru.co.uk

DISGRIFIAD
Mae Boom Cymru ar hyn o bryd yn recriwtio Is-Ddadansoddydd Cymorth Technoleg i weithio o fewn ei gwmnïau.
Bydd ffocws y swydd ar Dechnoleg Gwybodaeth, ond bydd hefyd yn cynnwys technoleg arall o feysydd Darlledu, Graffeg ac Animeiddio.
Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd am ddyfodol yn y sector Diwydiannau Creadigol, gydag isafswm profiad o 1-2 blwyddyn mewn TG. Mae profiad o Windows (cleient a gweinydd), OSX a Linux yn angenrheidiol.
Mae trwydded yrru llawn yn hanfodol i’r swydd.

A wnewch chi ymgeisio drwy yrru CV a llythyr atodol at yr adran Adnoddau Dynol drwy ebost: hr@boomcymru.co.uk
Dyddiad cau: 25.01.18

Mae Boom Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.