Polisi Preifatrwydd

1. Cyflwyniad
Mae Boom Cymru yn parchu preifatrwydd pob unigolyn sydd yn ymweld â’n gwefan. Mae’r datganiad preifatrwydd yma yn ymwneud â defnydd Boom Cymru o’r wybodaeth bersonol y byddwn yn ei gasglu. Mae’r datganiad hefyd yn egluro beth i’w wneud os nad ydych yn dymuno i’ch gwybodaeth bersonol cael ei gasglu neu ei rannu pan yn ymweld â boomcymru.co.uk

2. Gwybodaeth Bersonol
Yr unig wybodaeth bersonol (gwybodaeth lle gellir eich adnabod) fydd Boom Cymru yn ei gasglu yw’r wybodaeth yr ydych yn ei anfon o’ch gwirfodd. Gall y wybodaeth gynnwys eich enw, cyfeiriad, rhif ffon neu eich cyfeiriad ebost. Gallwch chi reoli sut mae Boom Cymru yn defnyddio’r wybodaeth yma. Ar unrhyw adeg gallwch:
• ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol o’n ffeiliau;
• ofyn i’ch gwybodaeth bersonol cael ei gywiro neu ei ddiwygio;
• ofyn i weld copi o’ch gwybodaeth bersonol.

3. Gwybodaeth nad yw’n bersonol sydd yn cael ei gasglu yn Awtomatig
Ar rai achlysuron gallwn gasglu gwybodaeth amdanoch sydd ddim yn bersonol. Enghreifftiau o’r wybodaeth yma yw’r porwr rhyngrwyd rydych yn ei ddefnyddio, y math o system reoli sydd ar eich cyfrifiadur ac enw’r wefan defnyddiwyd i gysylltu â’n gwefan ni.

4. Cwcis (h.y. Gwybodaeth y gallwn ei roi yn Awtomatig ar galedwedd eich Cyfrifiadur)
Pan yn ymweld â’n gwefan, gallwn storio rhywfaint o wybodaeth ar eich cyfrifiadur. Bydd y wybodaeth yma mewn ffurf cwci neu ffeil tebyg. Mae’r cwcis yn ein galluogi i deilwra ein gwefan â hysbysebion y teimlwn y gallent fod o ddiddordeb i chi. Mae’r rhan fwyaf o gyhoeddwyr gwefannau yn eich galluogi i ddileu unrhyw gwcis o’ch cyfrifiadur, hatal unrhyw gwcis i lawrlwytho i’ch cyfrifiadur neu roi rhybudd ymlaen llaw bod cwcis yn cael eu storio. Cyfeiriwch at eich porwr rhyngrwyd i dderbyn cyfarwyddiadau.

5. Diogelwch a Throsglwyddo Gwybodaeth
Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar ein bas-data yn y Deyrnas Unedig. Mae Boom Cymru wedi ymrwymo i gadw unrhyw wybodaeth rydych yn ei ddarparu yn ddiogel. Byddwn yn gweithredu ein hymdrechion gorau i sicrhau ac i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag colled, cam-ddefnydd neu unrhyw newid.