CYFRES NEWYDD YN CHWILIO AM DEULUOEDD

boom-logo

CYFRES NEWYDD YN CHWILIO AM DEULUOEDD

30-11-2017

Mae Boom Cymru yn chwilio am deuluoedd i gymryd rhan ar gyfres newydd sbon fydd yn asesu’r ffordd rydym yn mynd ati i wario ac arbed arian. Fe fydd pob teulu yn symud i fyw mewn tŷ syml ac yn cael arian i wario ar bob dim yn ystod eu cyfnod yno e.e. bwyd, dillad, adloniant, trafnidiaeth.

Byddwn yn darparu arbenigwr ariannol i helpu’r teulu, ac yn gosod sialensau hwyliog fesul diwrnod. Yn yr oes dechnolegol sydd ohoni rydym yn awyddus i deuluoedd gymryd cam yn ôl a rhoi’r cyfle iddynt dreulio amser a gwneud penderfyniadau gyda’i gilydd. Mi fydd y broses hefyd yn ffordd i gael plant i sylweddoli nad yw mam a dad yn ‘fanc’ di-ddiwedd!

Os oes gennych ddiddordeb neu’n gwybod am deulu fyddai’n siwtio – cysylltwch â fi ar bethan.huws@boomcymru.co.uk neu ffôn 02922 450246