salon-homepage

Y Salon

S4C

Dyma’r lle i glywed barn y bobol. Mi fydd ein camerau “fixed rig” yn dod a sylwadau gonest, digri’ a dadleuol y cwsmeriaid i’r sgrin wrth ymateb i benawdau’r wythnos honno. Mae’r gyfres yn cael ei recordio mewn salons trin gwallt o gwmpas y wlad.