Pyramid Show

Pyramid

Boom Plant - 26 x 30 / S4C / November 2015

Rhaglen gwis wedi’i gyflwyno gan Anni Llŷn sy’n rhoi tro modern i fyd eiconig yr Hen Aifft! Pwy fydd yn datrys y posau, ateb y cwestiynau ac yn osgoi’r trapiau cyn i’r tywod gwympo i waelod yr awr-wydr? 6 fydd yn dechrau’r daith, ond dim ond un fydd yn cipio trysorau’r Pyramid. Mae’r rowndiau’n amrywio – bydd rhaid ateb y cwestiynau cyflym, datrys posau ymarferol a meistroli’r gemau cyfrifiadur i gyrraedd y brig. Mae hon yn gyfres ryngweithiol lle mae modd lawrlwytho’r ap i’r ffôn neu dabled o s4c.cymru/pyramid a chyd-chwarae’r gemau’n fyw’r un pryd â’r cystadleuwyr yn y rhaglen.