ordiwedd

O’r Diwedd 2017 — Am flwyddyn!

Tudur Owen a Sian Harries yn cymryd golwg ddychanol ar ddigwyddiadau 2017.

Am flwyddyn – etholiad cyffredinol, trafodaethau Brexit, Trump – lle mae dechrau? Ond O’r Diwedd mae 2017 bron ar ben.