Phil-Vowles-1.jpg

Land of the Giants

1 x 30m BBC

Cymru, gwlad y chwedlau, golygfeydd a llysiau anferthol! Mae’r rhaglen ddogfen ysgafn hon yn mynd tu ôl i’r llenni ym myd lliwgar cystadlaethau tyfu llysiau Cymreig. Cewch ddilyn criw o gonsuriwyr tyfu llysiau sy’n creu hanes wrth herio natur a meithrin pwmpenni deg stôn a maint pobl ac ennill y wobr yn sioe fawr gyntaf y tymor. Maen nhw wrthi ddydd a nos yn gofalu a hyd yn oed yn sgwrsio gyda’r llysiau anferth, ond pwy fydd yn fuddugol, a pwmpen pwy fydd yn ffrwydro?