Jen a Jim SHOW

Jen a Jim Pob Dim

Boom Plant - 26 x 15 / S4C / December 2015

Cyfres newydd yn manteisio ar frand, byd a chymeriadau Cyw i gyflwyno mathemateg i blant 4-6 oed. Dysgu trwy adlonni yw nod y gyfres ac mae iddi sail addysgiadol gryf ac adloniannol cryfach fyth. Dewch ar daith i fyd hudolus Cyw gyda ‘Jen a Jim Pob Dim’ wrth iddyn nhw – a chi adre – helpu datrys problemau mathemategol.