carousel-image-boom

Boom!

Boom! 20 x 15m S4C

Dyma’r sioe sy’n gwneud yr arbrofion na ddylech chi ddim gwneud adre! Ffrwydriadau, siociau trydanol, cemegion peryglus, mwy o ffrwydriadau, technoleg newydd, gynj. O ollwng piano o graen i fesur awyren jet gyda chamera cyflymder; o ffrwydriadau nitrogen hylifol i tornado tân, bydd popeth o dan y chwyddwydr ar ‘Boom!’. Y brodyr Rhys ac Aled Bidder yw’r ‘Crash Test Dummies’ mewn cyfres llawn gwybodaeth, llawn hiwmor, ac yn hollol ffrwydrol!