Adrannau

Boom Plant
Mae Boom Plant yn un o gynhyrchwyr mwyaf cynnwys teledu i blant yn y DU, gydag arbenigedd sy’n cwmpasu cyfnod meithrin a rhaglenni plant rhwng 6 a 13 mlwydd oed. Mae’r adran yn darparu rhaglenni plant a meithrin i S4C, ac yn cyflogi dros 50 o staff llawn amser. Wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd, mae’n gartref i 2 stiwdio MU gydag oriel i ddarlledu’n fyw, yn ogystal ag adnoddau ôl-gynhyrchu.

Alfresco
Mae Alfresco yn creu comedi, drama, adloniant ac adloniant ffeithiol, ac yn cynhyrchu rhaglenni i S4C, BBC Wales a Rhwydwaith, ITV Wales a Discovery. Adloniant wedi ei gyfuno gyda’r gallu i ddweud stori dda yw cryfder y cwmni, a’r gallu i roi triniaeth adloniant ffeithiol i bynciau poblogaidd gydag apêl eang.

Apollo
Creadigrwydd a chreu cynnwys o’r radd uchaf yw craidd holl gynyrchiadau Apollo ers dros ugain mlynedd. Mae’r cwmni yn arbenigo ym maes drama a chomedi ac yn ymfalchïo yn yr holl wobrau cenedlaethol a rhyngwladol sydd wedi eu hennill am gynyrchiadau drama dros y blynyddoedd.

Boom Cymru
Mae Boom Cymru yn cynhyrchu cynnwys blaengar ac arloesol ym meysydd ieuenctid, cerddoriaeth ac adloniant ffeithiol, ac yn ymfalchïo yn ei llwyddiant dros y blynddoedd yn cyflenwi cynnwys byw o ddigwyddiadau pwysig fel y Sioe Fawr yn flynyddol o Lanelwedd.

Fflic
Mae gan Fflic enw da ar draws y diwydiant fel cwmni sy’n ennill gwobrau am gynnwys rhaglenni gydag arddull weledol unigryw. Un o gynhyrchwyr mwyaf toreithiog rhaglenni ar bensaernïaeth a ffordd o fyw, mae Fflic yn un o brif gyflenwyr cynnwys adloniant ffeithiol ac addysgol i S4C.

Harlequin
Sefydlwyd Harlequin gan Doreen O’Neill yn 1986, ac mae’r cwmni’n cynrychioli dros 40 o artistiaid, yn cynnwys is-adran newydd ar gyfer talent ifanc sydd yn cael ei arwain gan Sioned Jones. Yn 2013 ymunodd Rhian Williams â’r tim fel Rheolwr Artistiaid ac Uwch Gynhyrchydd.